Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

lesatyre
5886 2ead 500

July 04 2015

lesatyre
2322 5715 500

July 02 2015

lesatyre
1198 912f
True beauty of the Soup.io
Reposted fromalkern alkern viacarlandlouise carlandlouise
lesatyre
4197 f334 500
Reposted fromcontroversial controversial viafretka fretka
lesatyre
3991 62b8
Reposted fromfungi fungi viaPunkroc Punkroc
lesatyre
8766 1d9b
Reposted fromxawery xawery viamichasiaa michasiaa
lesatyre
Reposted fromfungi fungi viaPunkroc Punkroc
lesatyre
7923 83fb 500
lesatyre
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
lesatyre
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaraksha raksha
lesatyre
3401 4eca
Reposted fromraksha raksha
lesatyre
8594 748b
Reposted fromdaelmo daelmo viav3bso v3bso
lesatyre
lesatyre
Pani hrabina jest prawdziwą hrabiną. Mówiła mi o tym moja nieżyjąca babcia. Zresztą nietrudno poznać dobre wychowanie. Jest cudownie bezwiekowa i świetnie zakonserwowana, nienagannie umalowana, włos zawsze zrobiony, a styl ubierania gustownie wyważony. Przychodzi od zimy co niedziela po gazety dla swojej przyjaciółki, którą odwiedza w szpitalu.
Tym razem nie było jednego z czasopism i szukałyśmy jakiegoś zamiennika, kiedy do kiosku weszło kilku młodych chłopaków, głośno się śmiejąc, przekrzykując i okraszając wypowiedzi soczystymi przekleństwami. Spojrzałam na klientkę, która nic sobie nie robiła z ich niewłaściwego zachowania, mimo to zareagowałam:
- Można ciszej? I bez mięsa?
Ucichli nieco, ale tylko na chwilę. Odezwałam się znowu:
- Ale panowie, co jest? Ciszej i wyrażać się, proszę.
- A co, boi się pani, że babcię brzydkich wyrazów na starość nauczymy?
Wtedy hrabina obróciła się i patrząc mu prosto w oczy, z uśmiechem powiedziała:
- Przed wojną papa miał koniuszych. Nie dość, że śmierdzieli, to jeszcze używali wulgarnego języka, nawet w obecności dam. Dziadek by ich szpicrutką przećwiczył, ale papa miał miękkie serce. Kiedyś zapytałam go, dlaczego ważą się tak odzywać w obecności mamy i moim, a papa powiedział:
- Bo pies ich matki jebał, córeczko i innego języka nie znają, jak szczekać.
Reposted fromraksha raksha
lesatyre
8854 7e37
Reposted frompanigrabarz panigrabarz viahormeza hormeza
lesatyre
3805 839f
Reposted frommental-cat mental-cat viahormeza hormeza
lesatyre
4253 6315 500
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted frommental-cat mental-cat viahormeza hormeza
lesatyre
6190 8784 500
On the bus, saturday night [collage by Alexey Kondakov]
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viahormeza hormeza
lesatyre
Reposted fromoski oski via21gramow 21gramow
lesatyre
4941 a0ae
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakjuik kjuik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl